Иван Костов: Бизнесът страда от политически  рискове, липсва доверие

- Господин Костов, познават ли мениджърите в България рисковете на бизнеса?
- За съжаление, анализирането на риска на фирмата в България е непознато. Но вече си пробива път през много замразени и фалирали фирми. Много хора, които са загубили контрол върху бизнеса си, сега си дават сметка, че е имало нещо важно, което са пропуснали да свършат - управлението на риска. Всяка организация е изложена по един или друг начин на риск.

- Какви са най-големите пропуски при управлението на рискове в българските фирми?
- Засега се опитваме да се ориентираме преди всичко в рисковете за страната, защото за бизнеса рисковете са вътрешни и външни, но външните преди всичко произтичат от макроикономическата и политическа среда. Най-често бизнесът страда от политически рискове заради високата корупция и обстоятелството, че трябва да се извършат куп нарушения, за да се осъществи определено бизнес намерение.

- Значи икономическата ни стабилност е привидна?
- Тя ерозира от политическата нестабилност, от разпространяващата се корупция и от съприкосновението със сивия сектор.