Ако днес направим първа копка за по една електроцентрала от всяка основна технология, в деня на пускането на последния строеж в експлоатация вероятно най-евтина ще е соларната, следвана от вятърната, водната и макар и малко вероятно - газовата електроенергия
Ако днес направим първа копка за по една електроцентрала от всяка основна технология, в деня на пускането на последния строеж в експлоатация вероятно най-евтина ще е соларната, следвана от вятърната, водната и макар и малко вероятно - газовата електроенергия

Ако отворите сайта на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и кликнете на първия документ за цени на електроенергия, който ви попадне, ще прочетете - ако четете злонамерено и избирателно или просто некомпетентно, - че цената за електроенергия от АЕЦ "Козлодуй" е
15,30 лв./МВч, а цената на електроенергия от фотоволтаични централи е 760,48 лв./Мвч. С други думи, соларната енергия излиза 50 пъти по-скъпа от атомната!
ДКЕВР не си е направила труда да сложи на сайта си добре подредена и разбираема информация за един от най-парещите за българина въпроси - кой колко за каква енергия плаща. И на кого. За жалост, и фотоволтаичният сектор до ден днешен не успява ясно да обясни за какво става дума. Ветрогенераторният сектор е малко по-ясен по тези въпроси. Другите възобновяеми сектори пък съвсем ги няма.
У нас има едва 2-3 изследователски организации, които се занимават с енергетика, но на които бъдещето на ВЕИ сектора не им е особен приоритет.