Допълнителни курсове, преквалификации, семинари, магистратури, обучения, сертификати трябва да станат нормална практика за хора на всички възрасти, от 25- до 65-годишни
Допълнителни курсове, преквалификации, семинари, магистратури, обучения, сертификати трябва да станат нормална практика за хора на всички възрасти, от 25- до 65-годишни

Безработицата се увеличава, както и свързаните с нея социални проблеми и бедност. В същото време много работодатели се оплакват от липса на квалифицирани служители в една или друга индустрия. Парадоксално на пръв поглед, но едновременно имаме твърде много безработни, които не могат да си намерят работа (излишък на незаета работна сила), и работни места, които няма кой да заеме (дефицит на работна сила).
Така изглеждат нещата, но само на пръв поглед. Ако се вгледаме по-надълбоко обаче, противоречие няма. Дефицит на кадри има, но той е свързан със специфични умения и квалификации - например ИT специалисти, инженери, заварчици и т.н. С други думи, има търсене не просто на работна сила, а на такава, която има определено образователно и квалификационно ниво. И точно тук се къса връзката с предлагането на труд, тъй като голяма част от безработните са с ниско образование и без квалификация.
Нека да илюстрирам проблема с малко данни. Отваряме последния бюлетин на Агенцията по заетостта и разбираме, че през ноември 2013 г.