Износът е траен фактор за растеж на икономиката ни

Износ, преки чуждестранни инвестиции, устойчиво растящ БВП на глава от населението - това са двигателите на икономическия растеж, доказали се през последните години. Те ще продължат да движат икономиките напред, местни и глобални, и през следващите 5-10 години. От правилното им балансиране зависи доколко тематиката за кризата и нейните последствия ще остава все пї на заден план. Около този извод се обединиха участниците в международната икономическа конференция "България и светът в развитие. Индустриите на растежа". Тя бе организирана от "Мениджър" в партньорство със СИБанк, "ЕОС Матрикс - България" и американската търговска камара в България и предизвика изключително голям интерес. В зала "Триадица" на столичния "Гранд Хотел София" се събраха водещи икономисти и финансисти, български и чуждестранни висши мениджъри.
Дали 2014. ще е първата следкризисна година, в която оптимистичните нагласи в света ще започнат да доминират? Ще се увеличават ли възможностите за развитие и растеж? Има безспорни индикации в тази посока.