Инвестициите в дигитален маркетинг носят конкурентно предимство

- Господин Костов, какво отличава eDesign от останалите дигитални агенции у нас?
- От 10 години развиваме уеб и интернет маркетинг услуги без компромис в качеството, ръководейки се от визията, че фирменият уебсайт, мобилно приложение или Facebook страница трябва да се разглеждат като отделни елементи от един цялостен подход за присъствие в дигиталната среда. Тази визия дава своите плодове и днес eDesign е най-успешната дигитална агенция у нас с най-много награди за уебдизайн и дигитален маркетинг както в България, така и в чужбина. Ние сме единствената българска агенция, отличавана с най-големите международни награди за уеб. Ключови за нас обаче са не самите призове, а високата ефективност на проектите ни и успехът, който те носят на нашите клиенти. Повече детайли за нас може да научите от www.edesign.bg

- Какви промени очаквате в дигиталния маркетинг и уеббранша до края на годината?
- Секторът се променя изключително динамично и значението му за привличане вниманието на потребителите нараства. Навлизането на нови стандарти, промените в политиката на големите онлайн корпорации, окрупняването на онлайн медиите в България и засилващата се роля на мобилните платформи са някои от най-интересните тенденции. Добрата новина е, че пазарът става по-подреден, което ще усили неговото влияние в маркетинг стратегиите на компаниите. Това означава, че фирмите, които сега инвестират в дигитален маркетинг, много скоро ще се окажат със силно конкурентно предимство.

- През последните месеци Google и Facebook направиха кардинални промени в правилата за работа с тях, които засягат всички участници на пазара на дигитален маркетинг. Как бизнесът може да се възползва от това?
- С новите алгоритми на Google, които извеждат марката на преден план, и промените в политиката на Facebook на практика се възстановява нормалното развитие на пазара. Действията на двете корпорации до голяма степен бяха продиктувани от факта, че техните платформи досега бяха използвани по начин, който не дава добавена стойност за потребителите. Некоректна и подвеждаща реклама във Facebook, купуването на фенове и действия в социалната мрежа, създаването на множество еднотипни сайтове с копирано съдържание, наблъскани с линкове към фирмения сайт, появата на цял вторичен пазар на услуги като пренаписването на вече съществуващи текстове и използването им за подобряване на позициите в търсачката. Всичко това напълни интернет с некачествено съдържание и постави под въпрос какви ползи носи мрежата на потребителите. Отговорът на големите корпорации е ясен: лесните начини за трупане на онлайн влияние изчезват и в бъдеще ще печелят онези компании, които залагат на креативност, уникално съдържание, ясни послания и реална добавена стойност за своите потребители.

- Как дигиталният маркетинг може да повиши продажбите?
- Дигиталните канали имат няколко изключителни предимства пред традиционните офлайн канали - много по-добра обратна връзка с клиентите, различни възможности за ангажирането им и двупосочна комуникация с тях, много по-ниски разходи за достигане до определен брой потенциални клиенти, по-висока честота на показване, както и възможности за таргетиране на аудиторията по демографски и други показатели. Онлайн маркетингът може да бъде използван ефективно за всички цели на рекламната комуникация - от запознаването с марката до подтикване към действие, като влиянието на интернет рекламата при вземане на решение за покупка нараства непрекъснато.

- Кои са секторите, които биха могли да се възползват в по-голяма степен от предимствата на дигиталните маркетингови решения?
- Почти всеки бранш може да се възползва пълноценно от дигиталните канали. Секторите, при които има директна комуникация с крайните потребители, обаче могат да извлекат най-големи ползи. Такива са например бързооборотните стоки, телекомуникационните или финансовите услуги. На тях дигиталните инструменти предлагат много по-голямо разнообразие от възможности за привличане на клиента в самата точка на продажба, по-висока гъвкавост и възможност бързо да реагират на пазарните промени. Този потенциал се засилва допълнително от все по-широкото навлизане на мобилен интернет и възможностите за маркетинг, базиран на местоположението на потребителите.