Добре дошли във времето на разрушителната промяна

- Господин Шармър, през какви трансформации преминава мениджмънтът сега, когато икономиката леко се раздвижва?
- От една стабилна и управляема реалност, в която беше бизнесът преди кризата, той премина към т.нар. реалност VUCA (съкращение от volatility, uncertainty, complexity и ambiguity). Това са четири основни и взаимносвързани тенденции в момента - променливост, несигурност, сложност и неопределеност. Новата реалност принуждава мениджърите да преминават през сериозна трансформация, която допълнително се усложнява заради турбуленциите в икономиката. Факторите, които сега правят лидерството и фирмата успешни, са коренно различни от познатите ни отпреди 5-6 години. Времената са такива, че дори оцеляването на много бизнеси без печалба и задържането на екипа е огромно постижение.

- Кое е най-трудното препятствие пред компаниите?
- Да се отърсят от старите модели на поведение и мислене. Това е нещо, което аз наричам downloading (механично възприемане на информацията - бел. ред.). Най-голямото препятствие е, че отделяме твърде много време за работа по теоретични модели от миналия век и стандартизирано мислене.