Стандарт за безупречен мениджмънт

- Господин Марикин, защо компаниите трябва да се сертифицират? Какви предимства дават стандартите на ISO?
- Това е начинът за непрекъснато подобрение на системата за управление и на различните процеси в организацията. Увеличава се ефективността, подобряват се крайните резултати и се повишава сигурността, че действията на компанията отговарят на изискванията на клиентите и на нормативната уредба.

- Какви стъпки трябва да направи една компания, за да получи сертификат?
- Процесът по сертификация за различните стандарти е различен и предварителните изисквания, на които трябва да отговаря компанията - също. Подробна информация е публикувана на уебсайта ни www.sgs.bg. При интерес колегите от офисите в страната извършват консултации по телефон или по имейл.

- Колко голям е екипът ви и кои са областите, в които хората ви са тесни експерти?
- Екипът ни е от около 420 души. Главните ни дейности са разделени по бизнес сегменти. Сертификацията на системи за управление спрямо изискванията на редица международни стандарти, както и сертификацията на отделни продукти и услуги например за биологично земеделие, маркировката за съответствие CE и т.н. са само част от традиционните ни услуги. Друга основна дейност са контролните услуги в няколко сектора - аграрен, индустриален, нефтопродукти и горива, околна среда, потребителски стоки. Извършваме лабораторни анализи на селскостопански и хранителни продукти, текстил, горива, нефтопродукти и химикали. Имаме и лаборатории за екологични анализи на води, почви, отпадъци, емисии и др. Предлагаме и обучения, свързани с повечето сфери на експертиза на фирмата.

- Кои са новите услуги, които предлагате?
- Постепенно се насочваме към управление на здравето и безопасността, както и към екологията. През последните години сформирахме екип от професионалисти в направления, които успешно развиват тези сравнително нови за България услуги. В сферата на здравето и безопасността основно предлагаме обследване и оценка на риска за наличие на потенциално експлозивна атмосфера, оценка на риска от възникване на големи производствени аварии (Seveso), оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества, анализ на състоянието и проектиране на трудовата дейност, оценка на риска и обучения по здраве и безопасност при работа, процесен анализ на възможните опасности и оперативни проблеми (HAZOP). Разполагаме с мобилна лаборатория за емисионен контрол, включително правим анализи, свързани с основно характеризиране на отпадъците, както и услуги за осигуряване на качеството и калибрирането на системи за непрекъснато измерване на емисии.

- С какво "СЖС България" изпъква пред останалите сертификационни компании?
- Успехът ни се дължи на два основни фактора - поддържане на постоянно високо качество на услугите в традиционния ни бизнес сегмент и активно разширяване на спектъра на дейностите. През 2013 г. "СЖС България" беше наградена с True Leaders Award от ICAP Group (най-голямата група за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа) като една от най-динамично развиващите се български компании. Като част от Групата SGS SA спазваме изключително обширни глобални и локални политики за непрекъснато развитие и подобрение на услугите, компетентността на служителите и работната среда. По този начин гарантираме постоянство и сигурност на нашите клиенти, които са във фокуса на ежедневната ни дейност.