Информацията се възприема по-лесно,  когато е представена върху карта

Госпожо Караджова, какво представляват новото поколение Географски информационни системи (ГИС)?
- Ако едно време мореплавателите са откривали и завоювали нови територии с хартиена карта и компас, то днес светът осъществява своя бизнес, прави политики и "завоюва нови територии" чрез "динамични карти" и мощни технологии. И това не е случайно. Информацията се възприема по-лесно, когато е представена върху карта. Новото поколение ГИС се ориентира в посока цялостни системи, които могат да бъдат използвани навсякъде и от всеки, като интегрират настолни, уеб, мобилни и облачни решения. Фактът, че ГИС е вече в облака, позволява на потребителите да използват технологията и под формата на ГИС услуги. Все по-разпространени стават и интерактивните уеб ГИС базирани приложения за представяне на обща оперативна картина, осведомяване на обществото по значими въпроси или за разкриване на тенденции и закономерности.

- С какво се обяснява бързото развитие на тези технологии?

- Над 80% от данните, с които ежедневно работим, са геореферирани. Организирани под формата на таблици и файлове, много малка част от тях се превръщат в полезна за нас информация. Единствено представяйки ги визуално, ние можем да разберем цялостната картина, в това число скритите иначе взаимовръзки и тенденции. В това се крие и основната сила на Географските информационни системи, която обуславя бързото им развитие. ГИС обаче е много повече от карти и визуализация. Технологията предоставя инструменти, които ни помагат да извършваме мощни анализи и на тяхна база да вземаме информирани решения. ГИС подпомага и оптимизирането на процесите на управление. Неслучайно много компании по света инвестираха в ГИС именно по време на кризата - така те оптимизираха използването на ресурси и бюджети и подобриха комуникацията във и извън организацията.

- Коя е най-сложната ГИС, разработена от вашата фирма?
- "ЕСРИ България" е на 18 години. За това време разработихме и внедрихме десетки ГИС, голяма част от които бяха изключително сложни за изпълнение, от национален мащаб и значение, макар и впоследствие лесни за ползване. Пример за такава е ГИС за защитените зони от екологичната мрежа "Натура 2000". Внедрихме първата по рода си в България цялостна корпоративна ГИС система за "Софийска вода". В края на
2010 г. реализирахме и мащабна ГИС за нуждите на Национална компания "Железопътна инфраструктура" - уникална по рода си национална ГИС за жп инфраструктурата в България. Наша е и първата национална кадастрална система - КАЛИС.

- Освен в ютилити сектора какво е приложението на ГИС в малките и средните предприятия?
- В сферата на търговията ГИС има незаменима роля, тъй като локацията в този бизнес е ключова. Приложението на геопространствените технологии в сферата на логистиката също е широко поради необходимостта от решаване на различни логистични задачи, изготвяне на оптимизирани маршрути и графици. Разходите, които компаниите могат да спестяват от използването на специализирани ГИС решения, възлизат до 30% годишно. ГИС намира широко приложение и за нуждите на банковото и застрахователното дело, социологията, статистиката, медиите и много други.