Нуждаем се от нещо повече от азбука, за да се разбираме
Нуждаем се от нещо повече от азбука, за да се разбираме

Голяма част от новите думи и изрази, които използваме днес, като "потърси в Гугъл" или "флаш памет", си имат своето просто обяснение - досега не са съществували като понятия и са били директно внесени от английски. По същия начин думи и изрази отпадат и впоследствие изчезват от езика (като "обущар", "магнетофон" или "касетофон"). Всъщност кога за последно сте чули някой да каже "ще ти пратя факс" или "бих ли могъл да ви поканя на танц?" - надявам се, последното да не е свързано с факта, че вече наистина никой не иска да танцува с мен! Това, което искам да отбележа относно езика, е, че той в действителност е като жив организъм и постоянно се развива, адаптира и усъвършенства.
Именно благодарение на езика можем да се разбираме и общуваме един с друг, но само при условие, че смисълът, вложен в изказа ни, има едно и също значение както за нас, така и за онези, за които е предназначен.