Диагнозата на заболяването на българската електроенергетика е: доминиран от текущи политици държавен монопол
Диагнозата на заболяването на българската електроенергетика е: доминиран от текущи политици държавен монопол

Българското производство на електроенергия страда от сериозно заболяване, чиито симптоми стават все по-очевидни. Все по-големи финансови дефицити в системата на НЕК стават публично известни и създават усещане за фактически финансов фалит на системата. Все по-безпощадно ясно става, че снижаването на цената на тока под политически натиск през последните две години е било сериозна грешка. Последиците ще са фатални. Под натиска на финансовата несъстоятелност на системата все по-драматично избиват конфликти на интереси вътре в нея и вземат формата на откровени и напълно незаконни заплахи за отнемане на лицензи и политическа разправа. Все повече в информационния поток си пробиват път разкази на хора, от които прозира, че редовни и зачестяващи спирания на тока за тях са вече всекидневие. Стратегията за евтини политически дивиденти чрез евтин ток за домакинствата за сметка на скъп ток за фирмите прави тези фирми неконкурентоспособни на вътрешния и на външните пазари.
Стандартният нагон на доминиращите българската енергетика политици на държавни постове е да се опитват да смекчават симптомите и да търсят вина навсякъде другаде освен в себе си и в изходната философия на управление на енергетиката и особено на електроенергията.