предприемачите губят от това, че нямат общ език с природо-защитниците
предприемачите губят от това, че нямат общ език с природо-защитниците

До неотдавна беше модно да си зелен. Беше социално. Беше и смислено. Вече не е. Зеленото умря. Сега му е време да се възроди.
Кое му е толкова мъртво на зеленото? Първо, неговата идеологичност. Идеята, че ако си зелен, се бориш срещу безчовечния капитализъм, който експлоатира всичко природно, включително и хората, загина. Една от причините е, че капитализмът просто еволюира. Корпоративното мислене се движи в посока на създаване на това, което харвардският професор Майкъл Портър нарича "споделена стойност". Причината не е в това, че капиталистът се е събудил един ден осенен от социална загриженост, а защото "споделената стойност" е икономически смислена, създаването на стойност за социалното обкръжение на фирмата облагодетелства и самата фирма. Споделената стойност е все по-често и регулативно изисквана, фактор, за който Портър не говори, но който все по-силно определя корпоративното поведение, особено във взаимодействието на бизнеса с околната среда.
Второ, на тази земя станахме не само много на брой, това е по-малкият проблем, но крайната бедност се стопява и милиони забогатяват.