Инвестира се в парцели, които се очаква после да бъдат или отчуждени, или да станат рязко привлекателни заради очаквано строителство на голяма публична инфраструктура - метро, магистрала, пристанище и т.н.
Инвестира се в парцели, които се очаква после да бъдат или отчуждени, или да станат рязко привлекателни заради очаквано строителство на голяма публична инфраструктура - метро, магистрала, пристанище и т.н.

Преди всичко трябва да направим няколко уговорки и едно общо "извинение" към читателите. "Балон" е изключително неясно понятие за икономистите - някои отричат изобщо възможността такова явление да съществува и да бъде доказано. Но все пак общоприетият жаргон използва понятието, за да обозначи процеса на насочване на твърде много инвестиции към определени бизнеси или активи, което повишава цените им до нива, които в дългосрочен план няма как да бъдат запазени. А цените на активите са онази равновесна точка, при която инвеститорът очаква бъдещите доходи и печалби от притежанието им да съвпаднат (или надхвърлят) минимално приемливата за него възвръщаемост.
Разбира се, грешни прогнози са винаги възможни, точно както и лошо управление на бизнеса - така че загубите от инвестирането в един актив, предприятие или ценна книга са точно толкова нормални, колкото и печалбите. Но има и ситуации, в които струпването на капитал в даден сектор или тип активи е толкова голямо, че бъдещите доходи няма как да изплатят направените инвестиции.