Кой е българският Стив Джобс?
Кой е българският Стив Джобс?

Интелектуалците и артистите определят духа на нацията, твърди популярното схващане. Духовният елит безспорно е много важен, но той не е единственият, отговорен за кондицията на нацията. За нея би трябвало да се грижат и хората, които решават какъв стандарт на живот ще имаме в чисто материален план. Защото дух е трудно да търсим у този, който едва свързва двата края и е прекалено зает с битовите си нужди. А пък и интелектуалците и артистите са зависими от източника, размера и условията на финансирането си, преди да започнат да пръскат позитивна енергия и да градят духовни критерии.
Начинът, по който се движат парите в една страна, до голяма степен определя усещането є за благоденствие. Техният поток изгражда бизнес среда, която може да възпитава и мотивира, но може и да развращава и унижава.
Макроикономическите показатели у нас въпреки кризата са сравнително добри. Имаме стабилна финансова система, валутен борд, по дълг и бюджетен дефицит сме сред отличниците на Европа, данъците ни са ниски.