Големият ни бизнес трябва да е международен, не може да е само български

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ е председател на съвета на директорите на "Трейс Груп Холд" АД и ръководител на катедра "Пътища" на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Член на УС на Камарата на строителите в България. Съпредседател е на Комитета по инвестиционни проекти и инфраструктура към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Носител на приза "Буров" за индустриално управление за 2010 г. Отличен с приза на Сдружението на пътните инженери и консултанти "Инженер на годината 2012".

- Господин Михайлов, през последните пет години строителният бранш преживя катарзис, както е модерно сега да се казва. Кои оцеляха във времето на кризата?
- Строителният бранш наистина беше изправен пред най-сериозното си предизвикателство след промените през 90-те години на миналия век. Ако тогава се преструктурираше собствеността, изграждаха се и се утвърждаваха новите субекти, то през последните пет години компаниите оцеляваха. Дали е устойчив секторът? Бих казал - да, защото според статистиката на Камарата на строителите в България почти е приключил процесът на отпадане на фирмите от националния регистър.