И най-голямата фирма е малка в сравнение с останалия свят

ПРОФ. НИКОЛАУС ФРАНКЕ е ръководител на професионалната МВА програма по предприемачество и иновации на Академията за мениджъри към Виенския университет по икономика и бизнес (WU), както и директор на Института за предприемачество и иновации към WU от 2001 г. Предишните му академични длъжности са в Мюнхенския университет и Масачузетския технологичен институт (MIT). В изследванията си той изучава как фирмите могат да се възползват от потребителската креативност, работи емпирично по теми, свързани с предприемачеството, управлението на иновациите, маркетинга, поведенческата икономика и психология. Негови изследвания са публикувани във водещи научни списания като Management Science, Organization Science, Journal of Product Innovation Management, Research Policy, Journal of Marketing.
Проф. Франке е основател на мрежа от центрове за предприемачество, научен директор на конкурса "ТОП 100 - най-иновативните малки и средни предприятия в Германия", на годишната награда за предприемачество Ernst & Young Entrepreneur Austrian и др. Високо ценен лектор на много бизнес срещи на глобално ниво.

- Профeсор Франке, едно от последните ви изследвания е "Това звучи ли като справедлива сделка" - каква беше основната причина за него и какви послания изпраща то към двете страни на краудсорсинга?
- Докато се опитвах да обясня на мениджърите за силата на краудсорсинга, забелязах нещо забавно: много от хората, осъзнали неговия потенциал, го бъркат с безплатен или почти безплатен източник на креативност. Докато е абсолютно вярно, че краудсорсингът и другите форми на възползване от иновативността на потребителите са едновременно ефективни и ефикасни за мениджмънта на иновациите, то перспективата само едната от страните да получи ползи е недалновидна. Така че анализирахме доколко съображенията за справедливост заемат място в решението на индивида да участва в краудсорсинга или да се въздържи от участие. Това, което стана ясно от нашия експеримент, е, че потенциалните участници не търсят единствено лична полза. Ако краудсорсинг конкурсът не изглежда честен, те не участват дори ако мислят, че би имало ползи за самите тях. Ключовото послание към мениджърите в този смисъл е: създавайте честни взаимоотношения с потребителите. Това не само означава, че победителите получават справедлив дял от ползите на печелившото решение. Означава също, че процесите са прозрачни и честни. Потребителите мразят, когато победителите са определени тайно и без участие на самите тях.

- Популярните публикации разглеждат краудсорсинга като евтин начин дадена компания да накара потребителите да є сътрудничат в иновациите - как очаквате това разбиране да се промени?
- Не мисля, че това разбиране ще се промени, тъй като то действително е вярно и ще си остане вярно. Краудсорсингът предлага за много идейни и иновационни задачи непоклатимо съотношение между разходите и ползите. Но фокусът трябва да бъде върху високите ползи, не върху разходите. Разходите не са нулеви и не трябва да бъдат нулеви, за да бъде краудсорсингът полезен.

- Можете ли да дадете един добър пример за справедлива сделка?
- Предполагам, че има много. И в повечето случаи именно справедливите сделки са най-успешни. Threadless е страхотен пример. Те вложиха усилия да създадат реална общност и краудсорснаха задачата по дизайна на тениски на потребителите, като в момента имат над 1 милион членове в своята общност. Потребителите не просто одобряват дизайна на тениските - те също така гласуват кой дизайн харесват най-много, помагат си едни на други, коментират. По този начин Threadless действително превърна потребителите си в свой равноправен партньор.

- Ако най-големите и най-добрите идеи идват от "тълпата", за какво трябва да бъдат подготвени компаниите?
- Компаниите трябва да осъзнаят, че дори и най-голямата фирма е малка в сравнение с останалата част на света. Бил Джой е казал: "Най-умните хора винаги работят в други фирми". А Ерик С. Реймънд добавя: "Ако има достатъчно очи, всички грешки се виждат". Винаги има някой, за когото проблемът е лесен за решаване, но обикновено този някой не работи в компанията. Следователно отключването на потенциала на тълпата наистина има значение за много от креативните задачи.

- Като ръководител на професионалната MBA програма по предприемачество и иновации към Академията за мениджъри във Виенския бизнес университет по какъв начин подхождате към тази тема в учебния процес?
- Като цяло смятаме, че нашата професионална MBA програма по предприемачество и иновации трябва да бъде динамична и отворена към най-новите постижения в областта на науката и практиката. Би било смешно да водиш магистратура по бизнес администрация върху тази тема, организирана по статичен и бюрократичен начин. Затова темата за краудсорсинга е засегната, като за лектори в програмата се канят водещи световни изследователи. Също така организираме бизнес пътуване до Бостън, където студентите могат да посетят университети като MIT и Харвард и компании като Innocentive, които определят тенденциите в тази област.

- Повечето от вашите студенти са бъдещи и настоящи предприемачи, които имат за цел да се подготвят за мениджмънт на иновациите. Какви са вашите наблюдения - как реагират те на темата?
- Винаги се впечатлявам колко бързо студентите разбират възможностите, които краудсорсингът създава за тях. Едно от най-големите предимства в онлайн света и е-бизнеса е, че не се изисква голям капитал, а се предлагат огромни възможности за развитие. Само помислете за WhatsApp. Компания, която още няма пет години на пазара, а наскоро бе купена от Facebook за 19 млрд. долара! Не мисля, че подобна история е възможно да се случи в по-традиционните области на бизнеса.

- Ще промени ли краудсорсингът културата и начина, по който се прави бизнес, през следващите години?
- Със сигурност това ще стане и дори вече се случва. Повечето мениджъри, с които разговарям, осъзнават факта, че интернет е обърнал традиционния мениджмънт на иновациите с главата надолу. Светът е свързан и мощни тълпи се появяват от нищото за изключително кратък период. За пример можем да вземем онлайн енциклопедиите. Спомнете си реакцията на търговските компании, когато Wikipedia навлезе на пазара. Те бяха сигурни, че тази децентрализирана, некомерсиална общност, в която информацията се генерира от потребителите, никога няма да достигне нивото на качество на големите компании в бизнеса. А днес? Всички тях ги няма.   

* Краудсорсинг - oтворена ангажираност, използване на ресурса на тълпата. Практиката представлява получаване на необходимите услуги, идеи или продукт чрез привличане на голяма група от хора, най-често организирани онлайн. Проектите обикновено се обявяват публично, като компанията възложител обявява награда, обвързана с резултата от проекта.