Тъжните огромни уши на прилепа
Тъжните огромни уши на прилепа

Пред вратата на тавана, където живееше дъщерята, откриха миши изпражнения. Наложи се да търсят капан за мишки, никъде нямаше, слава богу, най-сетне намериха в една забутана квартална железария. Заложиха капана, сиренето вътре изсъхна, но нищо не се хвана.
Дълго време нямаше нови изпражнения и всички помислиха, че мишката е избягала.
- Заради дъждовете е - каза майката. - Изтичала е, горката, по стълбите от мазето. И после се е прибрала долу.
Дъщерята се успокои. Докато една нощ, вече си бяха легнали и четяха, тя изтича долу ужасена. Даже не можеше да говори, а само изшептя:
- Видях животното! Видях животното!
Бащата нахлузи анцуга, въоръжи се с една метла, взе кофата с капака и пое нагоре по стълбите. В този момент стълбищното осветление изщрака и угасна. Измина минута, докато намери опипом с ръка ключа и през това време, изправен сам в непрогледната тъмнина срещу животното, той изпита целия атавистичен ужас, който вероятно са изпитвали пещерните хора, изправени в древния мрак срещу неизвестното.