Съвременната медицина все повече разглежда остаряването не като съдба, а като процес, който може да бъде забавен и дори спрян
Съвременната медицина все повече разглежда остаряването не като съдба, а като процес, който може да бъде забавен и дори спрян

Вечната младост може би е най-егоистичната човешка мечта. За разлика от живата вода в приказките обаче тя е напълно възможна. Ако съдим по природата, остаряването съвсем не е задължително, а безсмъртието е нещо съвсем реално. Биологичните видове се отличават с голямо разнообразие в продължителността на живота, която варира от часове до хилядолетия. Ние от вида Homo sapiens живеем най-дълго сред приматите и сухоземните бозайници. Животът ни обаче е кратък в сравнение с този на най-дълголетните бозайници - гренландските китове, които живеят до 200 години (вероятно и повече). Съвсем излишно е да се сравняваме с морските мекотели, чиято продължителност на живота често се измерва във векове и хилядолетия. Абсолютният рекорд се държи от определен вид морски гъби (Hexactinellid, известни като стъклени гъби), които живеят до 15 хил. години.
Тези огромни вариации касаят не само продължителността на живота, а и хода на остаряването. Повечето видове като нас просто остаряват и се разболяват с времето.