Президентът Росен Плевнелиев връчва на Димитър Жечев наградата "Джон Атанасов"
Президентът Росен Плевнелиев връчва на Димитър Жечев наградата "Джон Атанасов"

Д-Р ДИМИТЪР ЖЕЧЕВ e български учен в областта на математиката и математическата криптография. Професор в EPFL (Ecole Polytechnique Fеdеrale de Lausanne - Политехнически федерален институт в Лозана, Швейцария), където ръководи собствена изследователска група. Доктор е по математика от Университета на Калифорния в Бъркли, бакалавър по математика от Харвард. Инициатор на международни конференции и международни летни училища по криптография и информационна сигурност в България с участие на водещи учени от над 10 държави. Съавтор на два патента в областта на криптографията, носител на множество международни отличия. Лауреат на наградата "Джон Атанасов" за 2012 г., присъждана от президента на България за значими постижения в областта на информационните и комуникационните технологии.

- Господин Жечев, какво представлява криптографията и защо е важна?
- Криптографията е област от компютърните и математическите науки, която изучава защитата на информацията при нейното предаване и съхранение. Без криптографски методи и протоколи нямаше да бъде възможно изпращането на документи в цифров вид, подписването на електронни документи, онлайн банкирането и интернет търговията, електронното гласуване и електронното правителство.