Такива ли ще ни виждат идните поколения? ("Нарцис" от Караваджо, 1594-1596)
Такива ли ще ни виждат идните поколения? ("Нарцис" от Караваджо, 1594-1596)

Като се почне от Античността, Средновековието, Ренесанса, Просвещението - интервалите помежду им стават все по-кратки и наситени. Каменната ера е продължила стотици хиляди години, докато индустриалната ера е започнала едва преди някакви си двеста години. В рамките на съзнателния ми живот компютърът успя да промени коренно живота на почти цялото население на планетата. Вече нещата се случват все по-бързо и смятам, че живеем в много интересни времена. Тук изниква въпросът как историците ще нарекат времето, в което живеем ние сега?
Може би нещо, свързано с информационните технологии, или защо не с масовото следене на личности? От друга страна, бъдещите историци биха могли да изберат и по-различен и нестандартен ъгъл. Защо да не се фокусират върху това, което техническият прогрес и развитието са причинили на по-голямата част от човечеството. Да се вгледат в резултатите и последствията, отколкото да се съсредоточават в изобретенията и самите машини.
Именно технологиите успяха несъмнено да трансформират милиони хора в патологични егоцентрици.