Управлението на слуховете трябва да бъде прекратено
Управлението на слуховете трябва да бъде прекратено

В ежедневието си бизнесът непрекъснато трябва да се справя с редица препятствия. За да бъдат те елиминирани и икономиката ни да спринтира силно, всяко правителство на България може да стори следното (оптимистично):

Отхвърляне на лошите идеи
В началото бе словото и словото бе у хората. Всички проблеми са следствие на лоши идеи. Правителствата могат да се откажат от грешните и вредни възгледи за икономиката. Може би най-популярната книга за правилните стопански идеи е "Какво всеки трябва да знае за икономиката и просперитета" (на Строуп и Гуортни). На 16 април 1996 г. аз подарих първото є българско издание на г-н Жан Виденов. Това бе и шега, и надежда - че общественото мнение няма да позволява на правителствата да правят глупости.
Добре е министрите да имат на бюрата си тази книга и да правят справки, преди да решат едно или друго.

Отказ от облагодетелстване на приятели
Порок на всички български правителства е, че с политиката си облагодетелстват малцина за сметка на мнозинството.