Всяка здрава банка в Еврозоната има достъп до практически неограничено финансиране в евро, което е достатъчно да спре всяка паника
Всяка здрава банка в Еврозоната има достъп до практически неограничено финансиране в евро, което е достатъчно да спре всяка паника

Влизането ни в Еврозоната досега винаги е разглеждано от гледна точка на икономическите предимства и недостатъци - например това, че страната ни става част от голяма световна валутна зона, лихвените нива ще са по-ниски, достъпът до финансиране по-лесен, може да има влияние върху ценовото равнище и т.н. В началото на икономическата криза се появи допълнителен аргумент, а именно стабилността, която дава приемането на световна валута в случай на международни кризи. Но този аргумент вече не е толкова убедителен (поне временно) заради кризата в самата Еврозона.
Така или иначе досега дебатът за еврото винаги се е концентрирал върху икономиката. Сега обаче, в светлината на затварянето на КТБ и последвалата кратка банкова паника в други банки, имаме допълнителен пласт, една нова гледна точка към ползите от влизането в Еврозоната.

Еврозоната и банковата криза
Нека да сме наясно, в много страни от Еврозоната (и извън нея) имаше банкови кризи, преодоляването на които струваше трилиони евро.