Каква зима ни чака

ПРОФ. Д.ИК.Н. ГАРАБЕД МИНАСЯН работи в Института за икономически изследвания на БАН, на който е бил директор в периода 1992-1995 г. От 2010 г. е редовен професор и в Стопанския факултет на Тракийския университет. Два мандата е бил член на управителния съвет на БНБ и икономически съветник на президента от 1997 до 2000 г. Специализирал е в СССР, Великобритания, САЩ и Австрия. Носител е на орден "Стара планина" втора степен.

- Господин Минасян, стабилна ли е икономиката ни, очаквате ли някакви сътресения до края на годината?
- Моят прочит на икономическите числа не е успокоителен. Процесите в икономиката ни не вървят добре. Какво имам предвид? Официалната статистика фиксира символични темпове на прираст на БВП. Те са повече следствие от своеобразно изстискване на икономиката, от неиновативно по своя характер икономическо развитие. Инвестиционната активност е замряла, кредитирането съвсем се е снишило. Потреблението е свито и сдържано, въпреки че се отбелязва несимволично нарастване на депозитите.