Ролята на индивидуалното отношение при корпоративното банкиране: примери от практиката на Alpha Bank България

Alpha Bank има дългогодишен опит в сферата на корпоративното банкиране. Амбициите на банката в страната са за паралелно изграждане на взаимоотношения както с големите корпоративни клиенти, така и със сегмента "Малки и средни предприятия и млади предприемачи". Сред финансовите услуги, които банката разработва в тази посока, са факторинг услугите и гъвкавите депозитни схеми. "Мениджър" се срещна със специалистите от направление "Банкиране на едро" във финансовата институция, за да се запознае със спецификите на сектора и с приоритетите пред банката.

Индивидуалният подход като формула за успех
Чували сме термина многократно и може би това се дължи на факта, че индивидуалният подход е един от факторите за успех. Екипът на Alpha Bank България ни напомня какво на практика означава вниманието към спецификите на клиента.
На първо място, за това е нужен екип от компетентни специалисти, който в случая на Alpha Bank анализира нуждите на всеки клиент и проект, за да формулира оптимално, персонализирано предложение. Те търсят гъвкави решения, които обслужват дългосрочните интереси на клиента, защото вярват, че растежът на банката е обвързан с просперитета на нейните клиенти. С разбиране за цената на времето, екипът се старае да подобрява качеството на обслужване, включително и бързината.
Ценностите на Alpha Bank - надеждност, прозрачност и лоялност, са отправна точка при работата с този тип клиенти. Професионалното отношение изисква и усилия извън рамките на конкретното предложение - екипът например ежедневно следи икономическите процеси у нас.
Персонализираното отношение в този смисъл е основополагащо и в работата със собствениците и управителите на компании. Банката предлага сигурността, удобството и ексклузивните условия на Alpha Privilege. Услугата гарантира индивидуален модел на обслужване, при който висококвалифициран консултант е на разположение на клиента по всяко време. Това означава съдействие за желаните транзакции, приоритетно и дискретно обслужване. Клиентите получават и специални условия за кредитни продукти, гъвкави транзакционни схеми, нестандартни решения за спестявания и управление на финансови средства.

Партньор на малките и средните предприятия
Международният опит в съчетание с познаване на българските пазарни условия нарежда Alpha Bank сред стабилните партньори за малките и средните предприятия и младите предприемачи в страната. Екипът се стреми да предлага качествено обслужване "на едно гише" и да предоставя консултация и подкрепа, така че да достигне до съвместно формулиране на най-доброто решение според конкретните нужди на клиента. Целта на банката е да бъде партньор, на когото клиентът разчита за съвет и към когото се обръща при нужда от всякакъв род финансиране и банково обслужване. За това е нужно взаимно познаване и изградено доверие. Ето защо за изграждането на позиции в този сегмент е важен фокусът не върху количеството, а върху качеството.

Възможности за предприемачите
Що се отнася до възможностите за предприемачи, банката е фокусирана върху финансирането на проекти по оперативните програми и програмите за директни плащания на Европейския съюз (ЕС). В България Alpha Bank си сътрудничи с държавните институции и ведомства за предлагане на целия спектър от продукти и услуги, които да позволят на клиентите да се възползват от структурните и инвестиционните фондове на ЕС. От 2013 г. банката е партньор на Националния гаранционен фонд по изпълнение на гаранционна схема по Програмата за развитие на селските райони. Екипът планира да работи активно и по финансирането на проекти в периода на действие на новото Споразумение за партньорство 2014-2020, което България сключи с Европейската комисия в началото на август тази година.