Колективен разказ

Те са почти едно поколение - хора, които навлязоха силно и вдъхновено в бизнеса след промените в България, които вече имат своя следа, познати и уважавани имена в гилдията. Всеки от тях се е подписал под огромни успехи, постигнати по трудния начин - с много усилия, отдаденост, мисъл, идеи и вдъхновение. Лидери, които не само следват промените в мениджмънта. Те ги създават. Техният колективен разказ очертава новия живот и енергия на тази така вдъхновяваща мениджърска професия

Ираван Хира, генерален директор на "Хюлет-Пакард България":
До неотдавна "мениджмънт" в България беше като дума от речника на чуждиците, която всеки използва, но никой не е много сигурен какво точно означава. В българския език най-близка до думата "мениджмънт" е "управление". Понятие, съществувало във всяка организация много преди демократичните промени. Защо тогава през последните години все по-често свикнахме да го наричаме по този нов начин? Вероятно защото днес не е необходимо "мениджмънт" да се случва чрез "управление" или поне не такова в най-традиционния му вариант.