Партиите започнаха да търсят различията помежду си. Сякаш идеологията е най-важна по време на криза
Партиите започнаха да търсят различията помежду си. Сякаш идеологията е най-важна по време на криза

Бюджетният дефицит за осемте месеца на 2014 г. достигна близо 1,3 млрд. лв. - с над един милиард повече, отколкото за същия период на предходната година. Растежът на приходите е шест пъти по-нисък от планирания, а данъчните приходи се увеличават с три пъти по-нисък темп от заложения в бюджета. В същото време разходите в бюджета се увеличават значително - с 1,3 млрд. лв. спрямо същия период на предходната година. Освен всичко това много от еврофондовете са замразени. Поради това България не получава плащания по тях от Европейската комисия, но пък е задължена да прави плащания по сключените договори, което също създава натиск върху бюджета.
Разрешаването на казуса с КТБ също изисква финансови средства. Най-малкото са необходими 3,6 млрд. лв. за изплащане на гарантираните влогове, което е с 1,5 млрд. лв. повече, отколкото има във Фонда за гарантиране на влоговете. До януари предстоят също така многомилиардни плащания по държавния дълг, земеделски субсидии и еврофондове.