Нужни са знаци, че започваме реформи
Нужни са знаци, че започваме реформи

През последните няколко години икономическият растеж е слаб. След големия спад от 5% през 2009 г. през следващите години икономиката расте, но много бавно - средно с около 1% на година. Най-слабият резултат беше отчетен през
2012 г. - растеж от едва 0,5%. Не е много по-добър резултатът и през 2010 г., когато растежът на икономиката беше само 0,7%. На този фон 2013 г. изглежда малко по-добре с растеж от 1,1%, а
2011 г. е направо постижение с 2%. И все пак 1 процент средногодишен растеж за четири години е доста слабо представяне - преди кризата средният растеж на икономиката беше около 6 пъти по-висок, и то за доста продължителен период. Както виждаме от последните години, темпове на растеж от около 1% са недостатъчни нито да раздвижат икономиката, нито да подпомогнат целта за настигане на стандарта на живот в западните страни.
Нещо повече, по-голямата част от този икономически растеж се дължи на еврофондовете.