Една безсмъртна армия
Една безсмъртна армия

Сутрин майка му и баща му тръгват на работа. И той остава сам. Идва една съседка, възрастна жена, която го гледа. Съседката седи в хола и гледа телевизия. Тя трябва да внимава да не направи някоя беля. Затова вратите на жилището трябва да са отворени. Но съседката не му пречи. Той може да си играе на пода в детската стая със своите войници, със своята армия.
Майка му работи в един медицински център, на регистратурата. Бюрото є е точно до вратата и постоянното отваряне и затваряне на вратата вкарва облаци студ, който остава да лежи на пода. Затова краката є са вечно замръзнали. Работата є е много напрегната - да вдига телефона, писане на компютъра, принтиране на формуляри, работа с пари, дълги и тежки обяснения с пациентите, повечето възрастни хора, които се изнервят от дългото чакане и нерядко започват дълги тиради, включващи целия диапазон на битието - от непочистените улици до политиката.