Инвестициите в интеграционна инфраструктура имат висока възвръщаемост
Инвестициите в интеграционна инфраструктура имат висока възвръщаемост

Ако погледнем регионите на България и сравним икономическите им показатели, ще забележим някои много интересни закономерности. Например повечето от най-развитите части на страната или имат голямо международно летище (София, но и Бургас и Варна), или голямо международно пристанище (Бургас и Варна), или натоварен международен път (Благоевград, както и Русе), или са добре свързани с други високоразвити региони (областта около столицата, регионите по магистрала "Тракия"). Въобще потвърждават се вековните теории, че свързаността има голямо значение за развитието.
България обаче остава слабо свързана с околните страни и със Западна Европа като цяло. Все още нямаме нито една магистрала, която да свързва България със съседна страна. Едва завършихме втори мост над Дунав, но не са в добро състояние пътищата, които водят към останалата част от страната. Имаме недостатъчно гранични контролнопропускателни пунктове със съседните страни. Да не споменаваме за липсата на газопроводи, които да ни свързват с останалата част на континента.
Всичко това означава, че имаме нужда от сериозни инвестиции в инфраструктура - аз бих я нарекъл "интеграционна инфраструктура", - която да свърже страната ни с основните ни търговски партньори, както и да подобри комуникацията между отделните региони на страната.