Падането на цената на възобновяемите технологии отвори цели нови континенти от възможности
Падането на цената на възобновяемите технологии отвори цели нови континенти от възможности

Международната агенция по енергетика съобщи, че през 2014 г. за първи път от 40 години насам, или откак тя прави измервания, равнището на глобалните въглеродни емисии в енергийния сектор не се е повишило. Е?
Този факт може да се окаже сред най-важните сигнали за това какво се случва и какво предстои в света на бизнеса. Традиционно покачването на въглеродните емисии, чийто източник е основно изгарянето на фосилни горива, се асоциира с икономически растеж. Повече индустрия и повече потребление би трябвало да означават повече навъртени километри, повече отопление и осветление, по-интензивни индустриални процеси.
Според Световната банка през 2014 г. световната икономика е нараснала с 2,6%. Къде е тогава съответният процент растеж на емисиите?
Това не е единственият случай, в който една икономика расте, а емисиите є не растат или дори падат. Според PwC датската икономика е нараснала два пъти от 1975 до 2009 г., но въглеродните є емисии са намалели. През този период за всеки един процент икономически растеж емисиите са спадали с 0,4%.