Международната агенция по енергетика съобщи, че през 2014 г. за първи път от 40 години насам, или откак тя прави измервания, равнището на глобалните въглеродни емисии в енергийния сектор не се е повишило. Е?
Този факт може да се окаже сред най-важните сигнали за това какво се случва и какво предстои в света на бизнеса. Традиционно покачването на въглеродните емисии, чийто източник е основно изгарянето на фосилни горива, се асоциира с икономически растеж. Повече индустрия и повече потребление би трябвало да означават повече навъртени километри, повече отопление и осветление, по-интензивни индустриални процеси.
Според Световната банка през 2014 г. световната икономика е нараснала с 2,6%. Къде е тогава съответният процент растеж на емисиите?
Това не е единственият случай, в който една икономика расте, а емисиите є не растат или дори падат. Според PwC датската икономика е нараснала два пъти от 1975 до 2009 г., но въглеродните є емисии са намалели. През този период за всеки един процент икономически растеж емисиите са спадали с 0,4%.