Томислав Дончев
Томислав Дончев

- Господин Дончев, какво се случи, че през последните години толкова често започнаха да ни удрят природни стихии, дадохме и човешки жертви?
- Безспорно най-страшно е, че загинаха хора. Други бедстваха, загубиха жилищата си, но това се оправя. Дори да е скъпо, дори да не е веднага.
За причините можем да говорим много, но определено природата не е същата. И това личи от всички данни - за количеството на дъждовете, за обема на снеговалежите, за броя на свлачищата и за нечуваните наводнения. Исторически у нас са известни какви ли не екстремни събития, но е факт, че през последните години наблюдаваме безпрецедентната им концентрация вследствие на измененията в климата. Исторически е доказано, че климатът се променя, но дали климатичните изменения са продукт на човешка дейност, науката все още спори. Съвсем друг е въпросът каква част от жертвите и разрушенията се дължат от стихията на човешката глупост. Ние обаче винаги поставяме неправилния въпрос.