Световни ИТ компании имат сериозно и отдавнашно присъствие в страната
Световни ИТ компании имат сериозно и отдавнашно присъствие в страната

Нека започнем с добрата новина. В глобален аспект конкурентоспособността на страната ни се подобрява от гледна точка на микроклимата. България е на 54. място в последния Доклад за глобалната конкурентоспособност, публикуван от Световния икономически форум. Добрата новина е, че подобряваме позициите си през последните три години, като изпреварваме много от държавите в Източна Европа.
Повод за тревога, но и посока за действия е фактът, че все още водещи сили за привличане на сериозни инвеститори продължават да бъдат ниското заплащане на труда и ниските данъци. Тези фактори не са достатъчни за устойчив дългосрочен ръст на инвестициите.
След криза в икономическия цикъл на всяка държава винаги следва преход към подем. България трябва да преодолее възприемането є като икономика, базирана на евтина работна ръка, и да премине към такава, която стимулира иновациите като основен източник на растеж. Това е и един от най-важните сигнали, които могат да засилят инвеститорския интерес.
Друг важен фактор, върху който трябва да се акцентира при промотиране на страната, са уменията на мислещите и способните българи.