Точността във всичко е изключително важна
Точността във всичко е изключително важна

Има такива хора, които винаги излъчват доверие, веднага ги харесваме и много бързо можем да започнем да правим бизнес с тях. Разчитаме на интуицията си, но тя може да ни подведе. Нашите интереси са най-важни, независимо с кого преговаряме.
Разбира се, в никакъв случай не казвам, че всички хора, които имат харизмата, дарбата да излъчват доверие, са измамници. Напротив, те имат комплекс от качества, поведение, начин на говорене, които са ценни, влиянието им върху околните е изключително силно и позитивно.
Когато интуитивно искаме бързо да се доверим на някого, е добре да си зададем три простички въпроса:
- Достатъчно ли е компетентен и квалифициран?
- Има ли добри намерения?
- Доколко е почтен?
Ако и на трите отговорим положително, може да направим първа крачка в бизнеса.
Истина е, че от хората, които излъчват доверие, може да научим много неща, наблюдавайки ги, да преценим доколко ние имаме това качество. И макар че харизмата в голяма степен е по рождение, може сериозно да напреднем в тази област.