Когато собственикът получи сигнал за нелоялно поведение, трябва да извика управителя и да говори с него открито и честно на четири очи
Когато собственикът получи сигнал за нелоялно поведение, трябва да извика управителя и да говори с него открито и честно на четири очи

Ето това изречение: "Съжалявам, но управителят ми се оказа крадец", казано с горчивина от собственика на бизнеса, говори за сериозни пробойни в политиките на фирмата - в подбора на кадрите, в контрола, в обратната връзка. И ако в големите компании има системи за вътрешен контрол, етичен кодекс, писмени политики и процедури, гореща линия, отдел за вътрешен одит, заверка на отчетите от външни одитори, бдителни юристи, то малките са изложени на сериозен риск. Когато служителите са 50-100 човека, а оборотът между 5 и 10 млн. лв., често ръководните позиции се заемат от роднини, приятели или познати на собственика. И колкото да е странно, точно от тази близост идват и най-големите проблеми. Как може да не се стига до тях? Най-напред собствениците трябва да са наясно, че всеки човек може да бъде изкушен да открадне. И че точно върху тях пада отговорността да създадат работещи системи за вътрешен контрол, които да намалят възможностите за измами и да извадят на повърхността неетичните управители.