Ивайло Борисов
Ивайло Борисов

- Господин Борисов, вие сте главен изпълнителен директор на "Евромаркет Груп" от есента на 2008 г. - по какъв начин приехте и реагирахте на спада в строителния сектор, след като се усети размерът на кризата в глобален мащаб?
- В края на 2008 г., когато кризата започна, ефектът от нея се усети незабавно. Въпреки че я очаквахме, не предполагахме, че дълбочината є ще бъде толкова голяма. Предприехме мерки в три основни направления. Първо извършихме задълбочен анализ и направихме оптимизация на разходите. Следващата важна мярка бе да търсим алтернативни пазари и нови възможности и наистина намерихме. Не на последно място увеличихме нашата конкурентоспособност, като променихме начина си на работа, подобрихме скоростта и качеството на обслужване на клиентите ни. В резултат на тези мерки днес делът на "Евромаркет" на пазара на строителна техника надхвърля 25%. Извлякохме позитивите от кризата и днес сме много по-ефективни в работата, всеки един поотделно и компанията като цяло.