Елвин Гури
Елвин Гури

ЕЛВИН ГУРИ е изпълнителен директор на EMP Invest, която е избрана от Jeremie Holding Fund Bulgaria да управлява Empower Capital, фонд за коинвестиции в малки и средни предприятия в размер на 16 млн. евро до средата на 2016 г. Съосновател е на фирмата за потребителски кредити JetFinance International, която бе продадена на BNP Paribas Personal Finance през 2007 г. Инвеститор и ментор е във фирми за финансови услуги и технологични предприятия. Бил е одитор в PriceWaterhouse в София. Повече от пет години работи в Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон. Завършил е приложна икономика и история в Американския университет в България. Роден е в Албания.

- Господин Гури, кои бизнеси предизвикват интерес за придобиване - тези, които работят на загуба, или тези, които отчитат печалби?
- Наличието или липсата на печалба не би трябвало да влияе особено върху интереса за частично или цялостно придобиване на бизнеса, а само на евентуалната цена на придобиването.