СТЕМО и HP демонстрират ключови ИТ решения за бизнеса

Основният акцент на събитията на СТЕМО и Hewlett-Packard България, които стартират през есента, ще бъде върху технологиите, които намаляват разходите, подобряват възвръщаемостта на инвестициите и едновременно с това предлагат нови, по-ефективни модели за предоставяне на ИТ услуги. За целта в СТЕМО е изграден демонстрационен център, базиран на най-актуалните технологии от портфолиото на технологичния гигант НР.
Най-важните процеси за вземане на правилни решения в една организация са събирането, съхранението, обработката и разпространението на информация. Съответно скоростта, с която се обработват нарастващите информационни масиви, се превръща в едно от най-важните конкурентни предимства за бизнеса. Това разбиране е сред факторите, които стоят зад растежа на ИТ инвестициите в световен мащаб. През миналата година те надхвърлиха 3,777 млрд. долара.
Факт е, че много от българските компании използват съвременни средства за управление, но все още изостават спрямо своите европейски конкуренти. Например делът на ИТ инвестициите в Германия е около 2% от БВП, докато в България този процент е доста под 1.
Безспорно е, че развитието на интернет, навлизането на социалните мрежи, на облачните и мобилните технологии разкриват нови възможности за бизнеса. В същото време комбинацията между нарастващи изисквания и ограничени бюджети поставя нови предизвикателства пред ИТ отделите, които трябва да изберат и приложат правилните за бизнеса решения.
За справянето с тези предизвикателства е необходима ИТ инфраструктура, проектирана и съобразена с последните технологични тенденции. Затова в планираните от СТЕМО събития ще бъде използвана НР инфраструктура, комбинираща различни технологии в едно общо решение. По време на демонстрациите ще бъдат представени различни подходи за изграждане на виртуализация. При това акцентът ще бъде поставен върху преминаването от виртуална към частна или хибридна облачна инфраструктура с HP Helion CloudSystem. Водещото решение на HP предоставя пълна автоматизация и управление на ИТ услугите през целия им жизнен цикъл.
Гостите на поредицата от демонстрации ще могат да се запознаят отблизо с тази модерна архитектура, която включва сървъри, системи за съхранение на данни, мрежови решения, захранване и охлаждане, обединени в една обща платформа за управление и наблюдение. При това те ще могат да видят как на практика решенията на НР намаляват времето за планиране и ускоряват процесите по внедряване на нови услуги.
Освен чисто технологичните аспекти на новите платформи на събитията ще бъдат дискутирани и конкретните бизнес ефекти от използването на тези нови технологии. Това включва различни сценарии за придобиване, ползване, наем и изплащане, цена на притежание, възвръщаемост на инвестициите, както и сценарии за преминаване от собствен дейта център към наемането на такъв.
В допълнение ще бъдат обсъждани и правните аспекти на договорите за наемане на инфраструктура, собственост на данните и лицензни права за ползване на софтуер под наем. Не на последно място ще бъдат разгледани предизвикателствата и добрите практики при използването на изнесени във външни центрове системи за управление на бизнеса.
В крайна сметка участието в планираната поредица от събития на СТЕМО и НР може да помогне на всеки бизнес за прилагането на ИТ в съответствие с неговите стратегически цели.    
За повече информация:
Николай Митев, бранд мениджър
HP Enterprise Решения, СТЕМО ООД,
тел. 02 816 2300