Корпоративният форсайт

Когато преди години пушехме свободно в коридорите на университета, и през ум не ни е минавало, че съвсем скоро самите ние ще гледаме на това действие не само като на забранено, а и с нескрито отвращение. Оставяме настрана въпросите за възпитанието и социално приемливото поведение, нека за момент си представим каква маркетингова информация носи тази промяна. И какво би означавала тя за компании от поне няколко бранша, ако биха могли преди 15 години да предвидят подобен тренд. И дори вместо да картографират бъдещето благодарение на комбинацията от симптоми от средата, да допринасят за неговото конструиране. Нека си представим и работата на пиар специалистите в такава ситуация - тя ще бъде в много по-широк хоризонт, съответно доста по-ефективна.
Виждайки подобни процеси, от известно време насам в средите на компании и институции все повече се говори за така наречения корпоративен форсайт (corporate foresight). Накратко, това е технология, която позволява да се установят протичащите продължителни икономически и социални процеси в средата отрано, да се разбере какви ще са последиците от тях за бизнеса и да се формулират ефективни ранни реакции - за дългосрочен успех.