Проф. Джон Дейвис
Проф. Джон Дейвис

ПРОФ. ДЖОН ДЕЙВИС е завеждащ Факултета по семеен бизнес в Harvard Business School и председател на комитета по наградите "Гутман" за семеен бизнес в Централна и Източна Европа. Основател и председател на две от водещите международни организации, подкрепящи семействата с предприемачески дух - Cambridge Advisors to Family Enterprise и Cambridge Institute for Family Enterprise. Доктор по бизнес администрация от Harvard Business School.

- Професор Дейвис, списание "Мениджър" е част от "ВМ Финанс Груп", компанията, която взе голямата награда на банка "Гутман" за най-добър семеен бизнес в Централна и Източна Европа за 2015 г. Какъв е вашият прочит на представянето на нашата група? Кои бяха основните предимства на "ВМ Финанс Груп" пред конкурентите?
- "ВМ Финанс Груп" получи наградата "Гутман" за най-добър семеен бизнес в Централна и Източна Европа за 2015 г. заради силните си показатели по три ключови критерия: бизнес резултати, характер на собствеността и семеен профил.
Дейността на бизнес групата е добре диверсифицирана, като компаниите и различните дейности бележат успехи в много сектори и пазари. От основаването си през 1994 г. компанията успешно се адаптира към промените в индустрията и поема пресметнати рискове по пътя към устойчив растеж. Мениджърският екип се възползва от талантите както на членовете на управляващото бизнеса семейство, така и на професионалистите извън него, като се стреми да спазва най-високи професионални стандарти.
Компанията се ръководи от съвет на директорите, който успява да постигне високи резултати. Семейството пък се управлява от силен семеен съвет. Това са два управленски стълба, които действат съвместно и се справят доста добре с планирането на дейностите на компанията и с разпределението на отговорностите.

- По какви критерии се оценяваха семейните компании?
- Наблюдавахме високи резултати в три ключови области: семейно управление, бизнес резултати и социална ангажираност.

- Кое гарантираше обективността на избора?
- Комитетът по подбора включваше няколко международни експерти с опит в семейния бизнес, мениджмънта и научноизследователската и академичната сфера. Получихме и съдействие от екип от изследователи от бизнес института IESE в Барселона. Информацията за бизнеса на всяка от семейните компании беше получена чрез подробни интервюта със собствениците, мениджърите, членовете на бордовете на директорите. Така се оформи групата на полуфиналистите.
Комитетът по избора обсъди задълбочено цялостното представяне на всяка от компаниите полуфиналисти, преди да я оцени въз основа на посочените по-горе критерии. Окончателното решение на комитета включваше и сравнение на резултатите на кандидата спрямо националните и регионалните му конкуренти и най-добрите семейни компании в света.

- След този конкурс какво ново научихте за развитието на семейните компании в България и в Централна и Източна Европа?
- Научих, че семейните компании от Централна и Източна Европа като цяло имат по-силна мотивация да задържат собствеността на бизнеса в семейството в сравнение с предприемачите от Западна Европа. Те са по-малко склонни в сравнение със западните си конкуренти и партньори да възприемат специфичната си корпоративна култура като конкурентно предимство.

- Могат ли младите български семейни компании вече да се сравняват с тези в Западна и Централна Европа, някои от които съществуват от столетия? По кои критерии ние ги изпреварваме и в кои области все още имаме какво да наваксваме?   
- Българските семейни компании, подобно на световните, се стремят към изпълнение на стратегии, които биха им гарантирали успех в дългосрочен план. Семействата, които искат да запазят постиженията си за поколенията, трябва много внимателно и решително да изграждат стратегията за развитие на финансовите си активи, таланта на членовете на семейството и сплотеността в семейството. Периодът на преход между поколенията винаги е жизненоважен за бизнеса. Той трябва да се извърши по възможно най-благоприятния сценарий. Това изисква решимост и отговорност от семейството да подготви следващото поколение за встъпване в бизнеса, да изгради стабилно партньорство между поколенията и да запази позитивната си нагласа към онова, което идва с бъдещето.