Поддържането на определена публичност в страната прави компаниите, които работят за чужди пазари, по-познати тук сред потенциалните кандидатиза работа
Поддържането на определена публичност в страната прави компаниите, които работят за чужди пазари, по-познати тук сред потенциалните кандидатиза работа

Казват, че истински добрият сваляч трябва да се стреми да прави добро впечатление не само на момичетата, с които иска да си легне, а и на други жени. Да задържа вратата на асансьора на бабите в блока, да им честити Осми март, да пуска неизвестната дама да паркира на единственото свободно място на паркинга в мола. Изобщо да формира един такъв цялостен имидж, който да допада не само на обекта на неговите въжделения, а на повече хора. Защо? На професионален жаргон - останалите жени са част от референтната група, или decision influencers - непотребители, които влияят върху вземането на потребителско решение на други. Съответно в някои случаи те биха могли да му подпомогнат или вгорчат текущата свалка.
Казват също така, че много трудно потребител би имал отношения с една компания, ако не я познава. Не само казват, а и го доказват. Затова ситуацията в залата в светлия офис в някой бизнес парк, в която се чува високомерното "ние не работим за българския пазар", е леко откъсната от действителността.