Технологиите биха освободили персонал и бюджетни средства
Технологиите биха освободили персонал и бюджетни средства

През миналата година също имаше хаос. В края на декември министърът на финансите инициира автоматичното внасяне на частните пенсионни спестявания на навлизащите в кариерата младежи за финансиране на текущи разходи на НОИ. Бюджетни ползи от този ход няма - до края на годината вероятно около 650 души ще оставят спестяванията си в ДОО.
Рискът за бюджета за 2016 г. е в четири направления: бюджета на съдебната власт, "данък здраве" (по-известен като такъв за "вредните храни"), бюджета на МВР и частично военните разходи и неефективността на социалните разходи. Плюс наследени проблеми.
Необходимо е да се избегне хаосът и да се представи бюджет с по-малко краткосрочни и дългосрочни рискове от неизпълнение. Предложените тук скромни подобрения на бюджетното планиране водят до спестяване на 0,4-0,5% държавни разходи. Те може да бъдат заложени като буфери срещу външна неопределеност и рискове. По-сериозни изменения биха изисквали реформи в пенсионното дело, здравеопазването и в образованието, както и смяна на философията за ролята на държавата в икономиката и обществото.