МАРИО ГАВРИЛОВ
МАРИО ГАВРИЛОВ

МАРИО ГАВРИЛОВ, говорител на Комисията за защита на конкуренцията:

Комисията за защита на конкуренцията се зае с казуса "Юбер" след запитване от Столична община. След това бяхме сезирани от една от компаниите в бранша. Както подхождаме обичайно, направихме задълбочено проучване, като бе взето становището на множество компании с отношение към функционирането на този бранш и към конкретния случай. Като краен резултат КЗК наложи глоби от по 100 000 лв. на "Юбер" по две направления - първо, за нарушаване на правилата на лоялната конкуренция, и второ - за отказ да предостави финансова информация, каквото задължение има всяка работеща в България фирма.
След задълбоченото проучване не намерихме никакви мотиви, с които да приемем твърденията на "Юбер". Съгласно българския закон дейността на "Юбер" има всички белези на традиционна таксиметрова услуга - маршрутът се определя от пътника, цената се определя от фирмата превозвач. Няма как да окачествим като състоятелни доводите на "Юбер", че това било платформа за споделени пътувания.