Тенденцията към избор на работа на свободна практика пред живота в офиса пресъздава някои от социалните и икономическите динамики от древна Атина между 5 и 3 в. пр.Хр.
Тенденцията към избор на работа на свободна практика пред живота в офиса пресъздава някои от социалните и икономическите динамики от древна Атина между 5 и 3 в. пр.Хр.

Технологиите дадоха възможност на хората да открият отново предимствата на занаятчийската надомна работа, да осъзнаят, че тя дава невероятни възможности за бизнес и осигурява по-добър начин на живот. Тенденцията към ръчното производство и избора на работа на свободна практика пред живота в офиса пресъздава някои от социалните и икономическите динамики от древна Атина между 5 и 3 в. пр.Хр. Това, което се случва през последните години, ни казва нещо много важно за модерния човек, изпраща сериозни предизвикателства към бизнеса и обществото. Ако разберем движещите сили, които са променяли индустриалната структура през онзи период, ще развием по-голям усет за причините тези динамики да се завръщат и как те ще променят нашия живот.
За да развиете голям бизнес, трябва да спечелите по-голям дял от пазара. Това означава да имате предимства, с които съперниците ви не могат да се мерят. За да спечелите от тези предимства, те трябва да се проявят в един от елементите на капиталовата възвръщаемост - големи приходи, ниски разходи, вложен капитал.