Мениджърът на годината Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК

ПЕТЪР АНДРОНОВ е главен изпълнителен директор на СИБАНК от март 2008 г. През март 2011 г. е избран за кънтри мениджър на KBC за България, отговарящ за двете компании на групата - СИБАНК и ДЗИ. Член на УС на Асоциацията на банките в България и неин представител в Комитета по банков надзор към Европейската банкова федерация. В периода 2005-2007 г. е наблюдател и член на Европейския банков комитет и на Комитета на европейските банкови надзорници към ЕК. В същия период е наблюдател и член на Банковия надзорен комитет към ЕЦБ. Участва в изготвянето на действащото надзорно банково законодателство, в това число на Закона за кредитните институции, Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, надзорните наредби на БНБ. От 2002 до май 2007 г. е главен директор на управление "Банков надзор" в БНБ. Председател е на Асоциацията на банките в България от 2015 г.

- Какво си казахте, че трябва да направите, след като разбрахте, че печелите конкурса "Мениджър на годината 2015"?
- Помислих си, че трябва да благодаря на колегите си, защото това е наш общ успех.