Вътрешният предприемач ще внася промени в организацията и естествено
е да срещне съпротива
Вътрешният предприемач ще внася промени в организацията и естествено е да срещне съпротива

За предприемачеството на пазара знаем много, за предприемачеството в компанията - по-малко. А дори за малчуганите в детските градини е ясно: бъдещето ще е по-различно от миналото! За да въвеждат иновации и да бъдат винаги вкрак с променящия се свят, бизнесите се нуждаят от вътрешнофирмено предприемачество (intrapreneurship).
През последното десетилетие станахме свидетели на изчезването на големи фирми както по света, така и в България - Kodak, SwissAir, Nokia се спасиха, но "Мобиком", "Флавия" и много други у нас не успяха. Точно защото се провалиха в иновациите и адаптацията към променящата се среда.
Тук идва ролята на вътрешнофирмените предприемачи. Това са хора, работещи в големи бизнеси, които поемат пряка отговорност да превърнат една идея в завършен печеливш проект.

Разликата с класическия предприемач
Ако при него започваш на чисто, то във вътрешнофирменото предприемачество трябва да се съобразяваш с правилата и културата на организацията, в която работиш. Ако за предприемачите е относително лесно да намерят източници на финансиране, то вътрешните предприемачи трябва да се борят за бюджет в компанията.