Матракът MATTERRA е с вградена защита срещу геопатогенните зони
Матракът MATTERRA е с вградена защита срещу геопатогенните зони

От древни времена хората разбирали, че Земята оказва различни влияния върху тяхното физическо и емоционално състояние. Ето защо древните цивилизации определяли места със силно положително енергийно действие, които предпочитали за обитаване и изграждане на своите храмове, и такива със силни отрицателни енергийни въздействия, които избягвали.
С годините много от знанията на древните са се изгубили, но други са били изследвани и доразвити от науката. Основните теории за магнитните полета, разположени в земната кора и активизирани от земното ядро, са разработени от учените Хартман и Кюри. През 30-те години на миналия век професор Хартман доказва, че Земята е покрита с мрежа от геомагнитни лъчения с ширина на лъчелентата 20 см и разстояние от около 2 метра между всяка лъчелента. Откритието му получава неговото име - "мрежата на Хартман". Най-силно излъчване имат пресечните точки в тази мрежа - едната е с положителен заряд, а другата - с отрицателен, като и двете са неблагоприятни за човека. Доказано е, че излъчването е силно и влияе вертикално дори и на най-високите етажи в сградите, които са разположени в неблагоприятна зона.
Същото вредно влияние имат и подземните води. Най-неблагоприятна обаче е ситуацията, при която точка от мрежата на Хартман попада върху леглото или работното ни място и в същото време съвпада с подземни води. Тогава, а също и при пресичане на мрежата със специфични геоложки образувания възникват така наречените геопатогенни зони.
Хората, пребиваващи в геопатогенна зона, са отпаднали, с нисък енергиен статус - винаги са уморени, особено сутрин, изтощени, нервни, често боледуват. Смята се, че голям брой от заболяванията се дължат на влиянието на мрежата на Хартман. Вероятността от тежко боледуване и спад в енергийния статус се увеличава с броя на годините, в които спим или работим над такава пресечна точка, както и от съвпадането є с подземни води. Според редица учени раковите заболявания имат пряка връзка с геопатогенните зони.
ТЕД-БЕД като водещ производител на матраци, легла и продукти за спалнята концентрира усилията си в разработването на продукт, с който да предложи разрешаване на този проблем през времето, което хората прекарват в сън и почивка. Екип от ТЕД експерти съвместно с учени създаде матрака MATTERRA, който е с вградена защита срещу геопатогенните зони. Защитният механизъм е с патентована структура и действие, което разсейва в концентрична зависимост вредните влияния встрани от повърхността на матрака. По този начин MATTERRA осигурява най-благоприятните за здравето и енергията на човека условия за сън. Матракът е тестван в лабораторна среда и е научно доказано неговото благотворно действие върху човешкия организъм.
"За производството на този иновативен продукт беше купено ново технологично оборудване, като 50% от стойността му е с финансиране от оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Целта ни беше да осигурим на клиентите си релаксация от ново поколение, предлагайки им не просто матрак с перфектна анатомична и ортопедична конструкция, а с допълнителна защита от всички биогенни, техногенни и геопатогенни патологични излъчвания за един наистина възстановяващ и укрепващ сън", споделя Диана Харлова, оперативен директор в ТЕД-БЕД. "Ние сме българска фирма, която успя да представи иновация на световно ниво. Успехът ни получи и международно признание. Проучване, осъществено от Intenrationalt Patent Bureau, Дания, и потвърдено в Свидетелството за регистрация на полезен модел, издадено от Патентното ведомство на Република България, доказват, че матракът е уникален по отношение на вградения погасител на вредни геопатогенни влияния, както и по отношение на структурата и състава на матрака", допълва тя.
Дългосрочната стратегия на ТЕД-БЕД да създава качествени, иновативни и надеждни продукти ги превръща в най-предпочитаните за клиентите, а тазгодишното издание на потребителската класация "Любима марка" отреди първото място на ТЕД в категория "Строителство и интериор".