2016: Бизнесът, валутите, петролът, свободата и мирът

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Три пъти по-добра година

България ще надмине темповете на растеж в Западна Европа и ще се доближи до по-високите нива на балтийските страни и Централна Европа

Изненадващата 2015.
Преди 12 месеца прогнозите за България изглеждаха твърде мрачни. В своята есенна икономическа прогноза през 2014 г. Европейската комисия видя икономически растеж за България от едва 0,6% през 2015 г. Министерството на финансите не беше много по-оптимистично - очакванията му за 2015 г. бяха за едва 0,8% икономически растеж, колкото и Европейската банка за възстановяване и развитие. Агенцията за кредитен рейтинг Standard & Poor's беше най-песимистична с прогнозата си от 0,5%, а дори по-оптимистичната Световна банка видя не повече от 1,1% растеж. МВФ очакваше 1,25%.
Всички тези уважавани институции очакваха нисък и почти минимален икономически растеж в България за 2015 г. - средно прогнозата им беше за растеж от едва 0,8%. Изведнъж обаче се случи нещо неочаквано: още през първото тримесечие на 2015 г.