Социализъм или нов капитализъм

От няколко години в страни от ЕС върви подписка, целяща да накара Европейският парламент да поиска да се проведат изследвания и пилотни проекти за безусловния базов доход. И евентуално да притиснат държавите членки да го въведат на национално ниво.
В края на миналата година у нас чрез медиите бе оповестено, че безусловният базов доход ще бъде приложен пилотно в село, чието име се пази в тайна. След кратка справка се оказа, че досега не е направено нито едно изчисление какъв да бъде размерът на този доход и как да се финансира. Дотук разбираме, че по темата се говори основно с догадки, а ефектите от подобно действие не са доказани.
Нека първо да започнем с етимологичен анализ на безусловния базов доход - ако вземем предвид думата "безусловен", то следва той да бъде получаван от всеки.
Думата "доход" сама по себе си означава, че се извършва замяна на дейност срещу заплащане, което в случая отново си противоречи с философията на тази мярка.