Един от очакваните ефекти на базовия доход е, че ще се увеличи потреблението и то ще задвижи икономиките
Един от очакваните ефекти на базовия доход е, че ще се увеличи потреблението и то ще задвижи икономиките

Че кой ще иска да работи, ако държавата му плаща определена сума пари само и единствено заради това, че е неин гражданин? Това е най-ключовият въпрос, който трябва да си зададем, когато говорим за безусловния базов доход - този призрак, който броди из Европа и стряска сънищата на политици от различните спектри.
Едно важно уточнение е нужно още в началото. Това, че във Финландия безусловният базов доход става реалност от началото на 2016 г., е грешно интерпретирана от медиите информация. Новото правителство в страната реши да стартира проект, който се разработва от Службата по социално осигуряване Kela - финландското НОИ. В течение на годината топексперти на организацията ще разработят четири различни концепции. Впоследствие правителството ще реши коя от тях е най-приложима в страната. Така например дори не е ясно дали базовият доход ще се изплаща на всички граждани, или само на нуждаещи се (например бездомни).
През 2016 г. още една страна, пример за благосъстояние и демокрация, ще вземе решение за базовия доход.