Технопаркът в София. Идеята е да се изгражда икономика на знанието и да се увеличава делът на високотехнологичния сектор в икономиката
Технопаркът в София. Идеята е да се изгражда икономика на знанието и да се увеличава делът на високотехнологичния сектор в икономиката

За да постигаме големи резултати, трябва да си поставяме високи цели. Една от причините е, че по този начин можем да излезем от злободневието и битовизма и да погледнем в по-дългосрочен план. Нещо повече, когато е поставена висока и желана цел, е по-лесно да се придвижат някои тежки и конфликтни реформи, които в противен случай биха срещнали голяма съпротива. Пример за това е членството в ЕС, заради което бяха направени множество важни реформи. Имаме и обратни примери - министерства и ведомства, които не знаят какво искат да постигнат, поради което и нищо не постигат.

Защо Силициева долина?
Някои ще кажат, че това е претенциозно - има само една Силициева долина и никой не е успял да направи втора. Но всъщност не това е целта. Идеята не е да се създаде нещо, което да конкурира калифорнийската Силициева долина, още по-малко да спечели световна слава като нея. Тук става въпрос за нещо по-практично: да се създадат добри условия за развитието на високотехнологични компании, които да работят в тясна връзка с изследователски университети, да създават работни места за високообразовани специалисти и да осигуряват висока добавена стойност.